Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)-links, zijn eigendom van RMA Techniek. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RMA Techniek.

De op deze website getoonde informatie wordt door RMA Techniek met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RMA Techniek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. RMA Techniek is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verkregen informatie. RMA Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van RMA Techniek.