Automatisch schillen en onderwaterwegen

Beide machines zijn specifiek ontwikkeld voor het gebruik in het keurproces in de aardappelverwerkende industrie.

De aardappelen worden van hun schil ontdaan in de schilmachine en worden automatisch uitgevoerd naar de onderwaterweger. De onderwaterweger bepaald aan de hand van het boven- en onderwatergewicht het drogestof gehalte van de aardappelen.