Gotenwasser

Gotenwasser voor het reinigen van voergoten.

Machine ontworpen voor het reinigen van voergoten in de pluimveehouderij sector.