Installatie Plaatvriezer

Installatie Plaatvriezer

De Paatvriezer installatie is ontwikkeld voor het oppakken van blokken uit een plaatvriezer waarna vervolgens de blokken verticaal neer gezet worden op een afvoerband.

De klant heeft ons gevraagd een Installatie te tekenen voor het oppakken van blokken uit de plaatvriezer en verticaal neer te zetten op een transportband.

Plaatvriezers worden in 6 verschillende zones verdeeld waarbij een industriële robot op een zogenaamde transportkar tussen de 6 verschillende zones kan bewegen. Er kunnen telkens 2 zones door middel van een schuifhek afgesloten worden. In de afgesloten zone kan de robot installatie met de daarvoor ontworpen grijper de blokken uit de plaatvriezer oppakken (loswrikken) en verticaal op de afvoerband plaatsen. De grijper zal telkens 3 blokken inclusief het daarbij behorende kunststof scheidingslat op de band plaatsen.

Op de afvoerband worden de 3 blokken inclusief latten verticaal getransporteerd tot aan de hoek. In de hoek worden de latten en de blokken door middel van een kantelmechanisme van elkaar gescheiden. Latten hebben de vrije ruimte om naar beneden te zakken in de daarvoor bestemde transportkarren, behorend bij de betreffende plaatvriezer. Bevroren blokken worden vervolgens met een mechanisme horizontaal gedraaid en getransporteerd richting de sealmachine.